Podmínky provozu a využívání údajů evidence úpadců na síti Internet

Všechny údaje jsou zveřejněny v souladu se zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce příslušného soudu. Cílem vytvoření aplikace „Evidence úpadců“ je umožnit vzdálený přístup k těmto informacím, tedy rychlejším a efektivnějším způsobem informovat veřejnost o prohlášení a průběhu konkursu či vyrovnání na konkrétní společnost.

Vlastní vyřizování agendy konkursů a vyrovnání provádějí podle zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tyto soudy:

 • Krajský obchodní soud v Praze
 • Krajský obchodní soud v Brně
 • Krajský obchodní soud v Ostravě
 • Městský soud v Praze
 • Krajský soud v Praze
 • Krajský soud v Českých Budějovicích
 • Krajský soud v Plzni
 • Krajský soud v Ústí nad Labem
 • Krajský soud v Hradci Králové
 • Krajský soud v Brně
 • Krajský soud v Ostravě

Výše uvedené soudy rovněž aktualizují údaje v databázi evidence úpadců, která je přístupna na síti Internetu.

Ministerstvo spravedlnosti zpřístupňuje údaje evidence úpadců na WWW serveru pomocí aplikačního programového vybavení, které je jeho majetkem.

Údaje z evidence úpadců zpřístupňované prostřednictvím WWW serveru mají informativní charakter a nemají charakter úřední listiny. Údaje mohou být aktualizovány kdykoli bez předchozího upozornění. Ministerstvo spravedlnosti a konkursní soudy proto neodpovídají za případné škody způsobené použitím údajů získaných z tohoto serveru.

Účelem provozování aplikace je poskytnout rychlé a obecně dostupné základní informace o nově prohlášených konkursech a o případných změnách v konkursním řízení. K tomuto účelu není pro běžného uživatele přístup k informacím na WWW serveru omezen. S ohledem na tento charakter provozu WWW serveru a na jeho zabezpečení si proto Ministerstvo spravedlnosti vyhrazuje právo omezit či zakázat přístup k databázi evidence úpadců uživateli, který denně odešle k vyřízení více než 3000 požadavků a/nebo se snaží o překročení ochrany tohoto WWW serveru.

Obnovení přístupu k údajům evidence úpadců po jeho případném zákazu bude řešeno zásadně na základě dostatečných písemných záruk, které uživatel dohodne s Ministerstvem spravedlnosti.

odbor informatiky
Ministerstva spravedlnosti ČR